STREAMING


Per a accedir al streaming de les jornades premi el botó

Streaming

Taules d'experiències


Seleccioni el streaming de la taula de expriencias que vulgui veure

L’accés als sistemes públics de salut com a determinant de la salut

Taula Experiències 1

Els models alimentaris com a Determinants de la salut

Taula Experiències 2

El gènere com a Determinant de la salut

Taula Experiències 3